Polityka Prywatności Bloga annagorecka.eu

Data publikacji: 19.04.2016

Autorką i właścicielką bloga http://annagorecka.eu jest Anna Górecka, zamieszkała w Wielkiej Brytanii, 5 Sandringham Court, Guildford Road, Woking, Surrey GU22 7PX.

Kontakt z autorką możliwy jest pod adresem pod adresem e-mail kontakt@annagorecka.eu.

 

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenia poniższych pojęć:

 • Autor – Anna Górecka, zamieszkała w Wielkiej Brytanii, 5 Sandringham Court, Guildford Road, Woking, Surrey GU22 7PX,
 • Blog – blog dostępny pod adresem http://annagorecka.eu,
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda zawartość Bloga.

 

§2

Dane osobowe

 1. Autor przetwarzane dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na Blogu.
 2. Autor gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z określonych funkcji udostępnianych przez Autora, np. do zapisania się na newsletter.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 5. Użytkowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

 §3

Pliki cookies

 1. Autor wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Autora.
 2. Autor przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Bloga.
 3. Autor informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej jednak sytuacji, Użytkownik może napotkać na trudności w korzystaniu z Bloga.
 4. Autor wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Autora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.